Josei Manga

Order by:

Marriage of Convenience

Chapter 83 May 22, 17:36
Chapter 82 May 22, 17:06
Chapter 81 May 08, 17:06

I Failed To Throw The Villain Away

Chapter 74 May 23, 13:05
Chapter 73 May 16, 13:06
Chapter 72 May 09, 12:36

Kekkon Shitanode, Sex Yuukyuu Kudasai!

Chapter 57 May 27, 10:00
Chapter 56 May 27, 10:00
Chapter 55 May 27, 10:00

My Lord, The Wolf Queen

Chapter 80 May 29, 03:51
Chapter 79 May 29, 03:51
Chapter 78 May 29, 03:51

The Lady And Her Butler

Chapter 143.5 May 28, 09:12
Chapter 143 May 28, 09:12
Chapter 142 May 28, 09:12

Him & Him & Him

Chapter 17.4 May 27, 22:41
Chapter 17.3 May 27, 22:41
Chapter 17.2 May 27, 22:41

When the Villainess Loves

Chapter 99 May 04, 15:05
Chapter 98 May 04, 15:05
Chapter 97 Apr 12, 06:35

Oreni Sosogarerunante Arigataku Omoeyo

Chapter 74 May 28, 08:37
Chapter 73 May 28, 04:02
Chapter 72 May 28, 04:02

Haomen Qifu De Chuntian

Chapter 300 May 28, 22:19
Chapter 299 May 28, 22:19
Chapter 298 May 28, 22:19

Full Marks Hidden Marriage

Chapter 362 May 29, 02:38
Chapter 361 May 29, 02:38
Chapter 360 May 29, 02:38

A Wicked Tale Of Cinderella's Stepmom

Chapter 96 May 27, 12:48
Chapter 95 May 27, 12:48
Chapter 94 May 27, 12:48

The Villain’s Sister Suffers Today

Chapter 58 May 17, 00:36
Chapter 57 May 06, 10:36
Chapter 56 May 04, 14:05

Today the Villainess has Fun Again

Chapter 74 May 14, 11:06
Chapter 73 Apr 30, 13:35
Chapter 72 Apr 23, 11:35

My Cute Beast !

Chapter 101 May 28, 20:21
Chapter 100 May 28, 20:21
Chapter 99 May 28, 20:21

Ghost Wife

Chapter 135 May 27, 09:33
Chapter 134 May 27, 09:33
Chapter 133 May 27, 09:33

Yubisaki Kara Honki No Netsujou

Chapter 140 May 28, 08:38
Chapter 139 May 28, 04:36
Chapter 138 May 28, 04:36

For My Derelict Beloved

Chapter 55 May 27, 17:53
Chapter 54 May 27, 17:53
Chapter 53 May 27, 17:53

On The Emperor's Lap

Chapter 106 May 28, 23:10
Chapter 105 May 28, 23:10
Chapter 104 May 28, 23:10